Kaartleggingen

Kun je met kaarten je toekomst voorspellen?!

Het korte antwoord is misschien – als je gelooft dat de toekomst in steen gebeiteld is. Dit zou betekenen dat je geen vrije keuze hebt en dat je daarom iemand kunt vragen om voorbij de sluier van de tijd te kijken en te zien wat het leven voor jou in petto heeft. Je beperkt jouw leven daarmee wel, je lot – dat wat de kaarten je laten zien – ligt vast en je kunt je hier maar beter bij neerleggen.

Als je dit niet gelooft of als dit idee je tegenstaat dan kom je in een leuk dilemma terecht. Jouw toekomst ligt dan niet vast maar de keuzes die je maakt beïnvloeden jouw toekomst en de resultaten die je kunt bereiken. Je kunt vanuit vrijheid keuzes maken. Ook keuzes die niet de resultaten geven die je op lange termijn wenst.

Een kaartlegging is dan geen toekomstvoorspelling maar een manier om inzicht te krijgen welke keuzes er zijn in jouw situatie. Het mooie hiervan is dat het je in staat stelt om je doelen bij te stellen. Om je plannen te wijzigen als de resultaten van wat je aan het doen bent niet het gewenste doel opleveren. Het is heel normaal om hier hulp bij te vragen. Vooral als die hulp of dat antwoord eigenlijk van jou zelf afkomstig is en iemand dat voor jou kan verwoorden en uitleggen.

Hoe gaat dit dan in zijn werk bij een kaartlegging?

Ik werk in een kaartlegging vanuit het principe dat er thema’s zijn die bij iedereen in het leven voorkomen. Denk hierbij aan gezondheid, je liefdesleven, huwelijk of relatie, vriendschappen, werk, studie, financiën, privéleven, kinderen maar ook meer algemene concepten als je zorgen maken, angst, geluk, voorspoed, vast zitten, vooruitgang boeken.

Dit zijn algemene thema’s die bij iedereen en op elk moment in ieders leven aanwezig zijn. En nog veel belangrijker – deze thema’s beïnvloeden elkaar en bepalen in de fase waar jij je in bevindt voor een belangrijk deel hoe jouw leven zich afspeelt.

Voordat de kaartlegging uitgevoerd wordt vraag ik jou om de kaarten, die staan voor de thema’s in jouw leven, gedekt te schudden. Ik vraag je om terwijl je dit doet je bewust te zijn van de stapel kaarten die je in jouw handen hebt en van de beweging waarmee je de stapel door elkaar schudt. Zo zorg je ervoor dat je gedachten niet afdwalen.
Jouw onderbewuste brein stuurt zonder dat jij je daarmee bewust bezig hoeft te houden, hoe je de kaarten gedekt door elkaar schudt. Zo vormt zich een opstapeling van kaarten die je inzichten of antwoorden geeft.
Nota bene – als je jouw kaartlegging via Zoom of Skype doet zal ik je vragen terwijl we elkaar in beeld zien, mij bewust toestemming te geven om de kaarten voor je te schudden. Je geeft me ook aan wanneer de kaarten voldoende geschud zijn.

Daarna zal ik de kaarten open op tafel neerleggen. Afhankelijk van hoe de kaarten bij elkaar liggen heb je nu inzicht in hoe de algemene thema’s in jouw leven op dit moment elkaar versterken en beïnvloeden en wat dat voor jou op dit moment betekent. Dit kan soms een duidelijke bevestiging zijn of een leidraad hoe je het beste met de situatie kunt omgaan. Ik bekijk samen met jou wat dit voor jou betekent en geeft hier uitgebreid uitleg bij.

En dan is het vanaf dat moment aan jou om daar wat mee te doen.

Heb je interesse? Maak dan een afspraak en kijk wat ik voor je kan betekenen!
ACHTERGRONDINFORMATIE.

Die thema’s, wat houdt dat precies voor jou in?

Het is een feit dat mensen voor sommige zaken een sterke(re) aanleg hebben en dat bepaalde keuzes voor sommige mensen lastiger kunnen zijn dan voor anderen. Dit kun je op diverse vlakken bekijken…

Genetisch gezien hebben sommige mensen een lichaam, brein of mindset waardoor je beter geschikt bent om topsport te bedrijven en is dat van anderen beter in staat ingewikkelde microchirurgische ingrepen te verrichten. Sommigen hebben een lichaamsbouw met langere vingers waarmee je uitstekend piano kunt spelen en hebben anderen korte sterke vingers waarmee je veel kracht kunt zetten, om bijvoorbeeld met zware gereedschappen te werken.

Ook hebben sommige mensen een aangeboren aanleg op sociaal vlak terwijl anderen beter in staat zijn om analytisch wetenschappen te bedrijven.

Ook aangeleerd gedrag – denk aan je opvoeding, de normen en waarden die je als kind mee kreeg en het voorbeeld dat jouw ouders je lieten zien bepaalt in grote mate hoe jij nu in het leven staat en wat jouw sterke kanten zijn en waar jouw valkuilen liggen.

En er zijn voldoende aanwijzingen te vinden dat we allemaal een levenstaak hebben waar we op ons levenspad telkens opnieuw mee geconfronteerd worden.

En dat is het stuk waarbij een kaartlegging jou kan helpen.

Wat belangrijk is om in dit geval te begrijpen is dat jouw lijf, of meer specifiek jouw hersens alle signalen die binnen komen via je zintuigen voor een heel groot deel onderbewust verwerken. Jouw hersens filteren alle onbelangrijke informatie die via de zintuigen binnenkomt weg. Dit gaat, op ieder moment, om ruim 99.999% van de prikkels die je ervaart. Een deel wordt via het autonome – automatische – zenuwstelsel en je reptielenbrein verwerkt en daar is geen bewuste sturing van jouw hersens voor nodig. Een heel groot deel is ruis en dit wordt er allemaal uitgefilterd.

Die signalen die wel belangrijk zijn, ca 0,001% van het totaal, worden via het filter in jouw brein doorgelaten. Dit is voor een groot deel via aangeleerd gedrag – ervaringen uit het verleden bepalen of het filter in je hersens informatie weggooit of dat je brein het verwerkt. Dit gebeurt in een milliseconde vanaf het moment dat jouw zintuigen de informatie doorgeven, feilloos uit de volle 100% van alle prikkels. Je hersens maken geen onderscheid, alle input kan verwerkt worden.

Belangrijk om te weten: wanneer je je concentreert op een taak en je de input van jouw zintuigen direct zonder invloed van jouw aangeleerd gedrag zijn gang laat gaan dan kan jouw lichaam automatisch – onderbewust – voor jou de beste keuzes maken.